Hoeveel vraestelle het jy nodig vir 'n meta-analise?

Hoeveel vraestelle het jy nodig vir 'n meta-analise? Alle antwoorde (61) Jy kan beslis 'n meta-analise doen deur 9 studies te gebruik, solank jy jou soektog uitgeput het. Teoreties kan jy 'n meta-analise doen met slegs 2 of 3 studies, so 9 is genoeg. Wat is 'n vinnige bewyshersiening? Vinnige bewyse-assesserings verskaf […]

Hoe haal jy 'n direkte aanhaling uit 'n video aan?

Hoe haal jy 'n direkte aanhaling uit 'n video aan? Om 'n direkte aanhaling uit 'n oudiovisuele bron aan te haal, sluit 'n tydstempel in die in-teks-aanhaling langs die outeur in en die datum wat die punt aandui waarop die aanhaling begin. Hier is twee voorbeelde van 'n YouTube-video oor kognitiewe gedragsterapie wat onderhoude bevat met […]

Wanneer moet sistematiese resensies opgedateer word?

Wanneer moet sistematiese resensies opgedateer word? Cochrane se beginsel om alle resensies op datum te hou was egter nie moontlik nie, en die organisasie moes aanpas: van opdatering wanneer nuwe bewyse beskikbaar word,7 tot opdatering elke twee jaar,8 tot opdatering op grond van behoefte en prioriteit. Watter van die volgende is 'n databasis vir sistematiese […]

Benodig alle proefskrifte 'n literatuuroorsig?

Benodig alle proefskrifte 'n literatuuroorsig? Die literatuuroorsig verskyn dikwels naby die begin van jou proefskrif, en is 'n belangrike deel van jou algehele proefskrifstruktuur. Onthou – ’n goeie literatuuroorsig verskaf nie net belangrike agtergrond tot jou eie proefskrifskryf nie, maar help ook om te wys waar jou proefskrif by […]

Wat definieer 'n sistematiese oorsig?

Wat definieer 'n sistematiese oorsig? 'n Sistematiese oorsig word gedefinieer as "'n oorsig van die bewyse oor 'n duidelik geformuleerde vraag wat sistematiese en eksplisiete metodes gebruik om relevante primêre navorsing te identifiseer, selekteer en krities te beoordeel, en om data te onttrek en te ontleed uit die studies wat in die oorsig ingesluit is. ” Die metodes wat gebruik word moet […]

Hoe skryf jy 'n oorspronklike artikel?

Hoe skryf jy 'n oorspronklike artikel? 'n Oorspronklike navorsingsartikel volg gewoonlik 'n spesifieke struktuur. Die mees gebruikte struktuur van 'n navorsingsartikel sluit die volgende afdelings in: Inleiding, Metodes, Resultate en Bespreking. Dit word die IMRaD-struktuur genoem. Hoe skryf jy 'n kliniese artikel? Noodsaaklike stappe in die skryf van 'n bewysgebaseerde kliniese oorsig […]

Wat is die bron van Historiese Oorsig?

Wat is die bron van Historiese Oorsig? Geskiedkundiges gebruik primêre bronne as die rou bewyse om die verlede te ontleed en te interpreteer. Hulle publiseer sekondêre bronne – dikwels vakkundige artikels of boeke – wat hul interpretasie verduidelik. Hoe skryf jy 'n historiese resensie? Stel die skrywer, die historiese tydperk en onderwerp van die boek bekend. Vertel […]

Hoe lank moet 'n sistematiese oorsig neem?

Hoe lank moet 'n sistematiese oorsig neem? 6-18 maande Wat is die belangrikheid van sistematiese oorsig? Abstrak. Sistematiese resensies word gedefinieer as gerieflike bewyssamevattings vir klinici wat dien as 'n kragtige hulpmiddel vir pasiëntsorgbesluite. Hulle word beskou as die basis vir riglyne van mediese praktyk wat aanwysings vir nuwe navorsing voorstel. Wat […]

Is 'n literatuuroorsig 'n wetenskaplike bron?

Is 'n literatuuroorsig 'n wetenskaplike bron? 'n Literatuuroorsig is 'n opname van vakkundige bronne (soos boeke, joernaalartikels en tesisse) wat met 'n spesifieke onderwerp of navorsingsvraag verband hou. Dit word dikwels geskryf as deel van 'n proefskrif, verhandeling of navorsingsreferaat, om jou werk in verhouding tot bestaande kennis te plaas. […]

Is IMDb 'n geloofwaardige bron?

Is IMDb 'n geloofwaardige bron? Terwyl ons aktief inligting insamel van en items met ateljees en filmmakers verifieer, word die grootste deel van ons inligting deur mense in die bedryf en besoekers soos jy ingedien! Benewens die gebruik van soveel bronne as wat ons kan, gaan ons data deur konsekwentheidskontroles om te verseker dat dit so akkuraat is […]

Begin jou soekterm hierbo tik en druk enter om te soek. Druk ESC om te kanselleer.

Terug na bo